#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Roy Endre Strømstad

Foto: Gaute Dahle

Navn: Roy Endre Strømstad
Alder: 59 år
Utdannelse: Skatteetatskolen (3 år) pluss interne kurs
Arbeidsgiver: Skatt øst- Oslo, bransje 1
Medlem av forbund: SkL- Skatteetatens landsforbund


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Jeg har en veldig variert arbeidsdag da jeg som tillitsvalgt er delvis frikjøpt. Frikjøpet styrer mye av hverdagen og gjør at jeg på kort varsel må stille opp på møter for å hjelpe mine medlemmer med dialog, HMS-tiltak, personalsaker etc. I rollen som tillitsvalgt har jeg også mye kontakt med arbeidsgiver, både uformelt og formelt.

– Når jeg deltar i gruppens arbeid er jeg med på bokettersyn innen bilpleie eller frisør og skjønnhetspleie. Jeg gjennomfører også personelliste-kontroller ute hos de næringsdrivende. Arbeidet som kontrollør er morsomt, spennende og utfordrende.

– Kombinasjonen av å være delvis frikjøpt og delta i gruppens arbeidsoppgaver, gjør at jeg aldri har en kjedelig dag på jobb. En av grunnene til at jeg trives så godt er at medarbeiderne er positive, glade og inkluderende. I tillegg er det mye humor, som jeg setter stor pris på.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– På 90–tallet hadde jeg skrevet et brev til skattyter hvor jeg varslet om at vi ville øke hans inntekt med kr 9.000 hvis han ikke kunne dokumentere fradraget. Etter noen dager tok han kontakt med meg for å avtale et møte.

– Skattyter møtte opp på avtalt tidspunkt, tydelig nervøs og utilpass. Det ble tidlig klart for meg at dokumentasjonen ikke kunne godkjennes, noe jeg fortalte han samtidig som jeg måtte meddele en nyoppdaget feil på kr 6.000.

– Skattyter likte selvfølgelig dette dårlig, men aksepterte situasjonen etter det grundige arbeidet. På vei ut av rommet snur han seg mot meg og takker allikevel for en hyggelig samtale.

– Jeg følte meg stolt over å ha blitt respektert for den jobben jeg gjør, til tross for at den medfører store konsekvenser for den enkelte skattyter.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– I utgangspunktet er mitt valg av karriere i skatteetaten litt tilfeldig, ettersom jeg søkte både kommunale og statlige jobber da jeg startet arbeidslivet. Ut fra de jobbene jeg søkte ønsket jeg en sikker og trygg arbeidsplass. Oslo ligningskontor tilbød meg stilling først, og deres femårige opplæringsordning tiltalte meg. Derfor aksepterte jeg tilbudet.

– Oslo ligningskontor var på 1980–tallet en stor og synlig arbeidsplass med over 500 ansatte. Deres grundige internopplæring gjorde at praksis og skole avløste hverandre. Skatteetatens opplæring har preget meg gjennom hele mitt yrkesaktive liv.

– Jeg er blitt værende i Skatteetaten i så mange år fordi jeg trives med kombinasjonen av min jobb som kontrollør og mine tillitsverv innen fagforeningen.

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Jeg vil berømme medarbeiderne i Tolletaten. I en periode med overraskende omstruktureringer, har de gjort en stor innsats i å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte og å legge til rette for en så enkel overgang som mulig. Dette viser en imponerende profesjonalitet som vi som statsansatte må være stolte av.