#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Terje Rolén

Foto: Gaute Dahle

Navn: Terje Rolén
Alder: 45 år
Utdannelse: Media/ informasjonsutdanning (Cand.mag.)
Arbeidsgiver: NAV Oslo
Medlem av forbund: AVYO


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– En typisk arbeidsdag innebærer mye direkte kontakt med arbeidsgivere. Blant annet er jeg i en del møter med næringslivet hvor vi finner løsninger for hvordan NAV og bedrifter skal få til et godt samarbeid rundt rekruttering. Som markedskontakt har jeg også mye fokus på intern opplæring av kollegaer knyttet til markedskompetanse.

– Mye av jobben går ut på å finne kvalifisert arbeidskraft til ledige stillinger. Men det handler også om å legge til rette for at NAV-ansatte får de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb med å hjelpe arbeidsledige. I tillegg gjør jeg en del saksbehandling og registreringer i fagsystemer. Dagene er aldri like, men alle går utrolig fort.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Det er vanskelig å velge én episode i jobblivet jeg er spesielt stolt av, da det ofte er mange små gleder og seiere. I mitt yrke er det riktignok mange menneskelige utfordringer, og det er ikke alltid man lykkes med å få personer tilbake i arbeid.

– Jeg husker spesielt en gang hvor utgangspunktet var svært dårlig. Personen det gjaldt hadde ikke vært i arbeid på 11 år, og hadde noen helsemessige utfordringer. Vedkommende var ingen uførekandidat, men hadde mistet troen på seg selv. Jeg hadde flere ganger forsøkt å få personen til å tenke arbeid og muligheter, uten å lykkes.

– Etter at jeg hadde vært på kurs for motiverende intervju skulle jeg praktisere denne teknikken på kontoret for første gang. Gjennom noen enkle samtaleteknikker og brukerstyrt samtalestil fikk personen tiltro til egen mestringsevne. Effekten av denne teknikken var merkbar, og det var med stolthet jeg kunne bistå denne brukeren ut i arbeid ett år senere.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg valgte å jobbe i NAV fordi jeg liker å jobbe med mennesker. Her får jeg kompetanseheving, faglig utvikling og blir jeg utfordret. Etter noen år som veileder for personer med nedsatt arbeidsevne, ønsket jeg nye utfordringer, og fikk jeg jobb som markedskontakt. Jobben er utrolig varierende, og det er kjempespennende å se hva man kan få til med et tettere samarbeid mellom NAV og næringslivet. Jeg stortrives i jobben min og føler at innsatsen jeg gjør har positive ringvirkninger for enkeltmenneskers liv. Det er en god følelse!

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Jeg synes Kriminalomsorgen fortjener ekstra skryt. De skal gjennomføre fengsling og straffereaksjoner mot personer som i utgangspunktet ikke respekterer norsk lov. Yrkesgruppen fortjener honnør fordi de gjør en formidabel innsats med å ivareta samfunnets krav om beskyttelse, samtidig som de følger opp med et humanistisk menneskesyn og likebehandling av kriminelle.