#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Geir Krogh

Foto: Gaute Dahle

Navn: Geir Krogh
Alder: 54 år
Utdannelse: Politiskolen, etterutdanning i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen og Høgskolen i Hedmark
Arbeidsgiver: Politistasjonssjef Follo politistasjon, for tiden forbundssekretær i Norges Politilederlag
Medlem av forbund: Norges Politilederlag


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Som politistasjonssjef bruker jeg dagene mine på å planlegge og tilrettelegge politistasjonens drift på alle plan, både sivile gjøremål og de ulike polititjenestene. Det betyr at jeg både må ha et øye på interne forhold på huset og at politiets operative tjenester. Politiet skal komme når folk trenger det, samtidig som saker skal etterforskers med god kvalitet og pass-søknader behandles på en effektiv måte.

– Jeg er i møter med interne og eksterne ledere, samtaler med enkeltansatte, Politirådsmøter og andre samarbeidsmøter i kommunene. På kvelden holder jeg foredrag på foreldremøter og i ulike lag og organisasjoner. Det er lange dager, men jeg får møte mange spennende mennesker og jeg merker at innsatsen vi legger ned gjør en forskjell.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Som prosjektleder for endringene i Follo politidistrikt fikk jeg være på utvikle fremtidens politi. Ressurser ble overført fra administrasjon og ledelse til operativt politiarbeid. Vi samlet fagmiljøene og effektiviserte leveransen av polititjenester og sivile oppgaver. Resultat ble et mer kompetent politi som i større grad kommer når folk trenger det. I dag styres vi med en mer effektiv og strømlinjeformet ledelse. Prosjektet viser at det er mulig å endre statlige etater og få både mer og bedre tjenester med de samme ressursene.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg har alltid ønsket å bidra i samfunnet med de evner og anlegg jeg har. Det var litt tilfeldig at det ble politiet, men jeg har aldri angret. Som leder i politiet kan jeg være med å påvirke politiets oppgaver og rolle i lokalmiljøet. Jeg er stolt av å kunne bruke min yrkeskarriere som en garantist for trygghet, lov og orden – og det er aldri en kjedelig dag på jobb!


Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Hvis jeg skal fremheve noen spesielt fortjener Tollvesenet en stor honnør for sin innsats mot menneskesmugling og annen grensekriminalitet. De må daglig fronte den nye virkeligheten i et globalisert Norge, med stor pågang og utfordrende situasjoner.