#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Oddar Kristiansen

Foto: Gaute Dahle

Navn: Oddar Kristiansen
Alder: 26 år
Utdannelse: Krigsskolen
Arbeidsgiver: Jeg er i 3. avdeling, Kull Linge, på Krigsskolens operative linje, men skal til Sambandsbataljonen etter endt utdanning.
Medlem av forbund: Kadettenes Fellesorganisasjon, Befalets Fellesorganisasjon sin lokalforening ved Krigsskolen på Linderud.


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet lederutdanning i Hæren og Forsvaret. Som student brukes mange dager i forelesningssalene hvor vi lærer kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å inspirere, organisere og løse oppgaver. Andre dager trener vi på å omdanne teori til praksis ute i skogen. Da trener vi på strid og får teste boklærdommen.

– Som fremtidig leder er min viktigste oppgave å inspirere de under meg. Det er mitt ansvar å få dem til å samarbeide for å nå et mål. Derfor er Forsvarets lederutdanning praktisk, akademisk, fysisk og mentalt krevende. Blandingen av teori og praksis, høye forventninger og de mange utfordringene er nok grunnen til at jeg aldri kjeder meg!

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Det er vanskelig å trekke frem én hendelse, men et øyeblikk står ut: jeg var veldig stolt den dagen jeg fikk vite at jeg hadde bestått opptaket i Telemark Bataljon. Det er en hard prosess, og mange faller fra. Det å komme gjennom nåløyet var en stor seier. Det virker ikke like stort nå, men den gang da var jeg ekstremt fornøyd og stolt!

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg valgte studiet fordi det er en spennende karrierevei hvor jeg får muligheten til å gjøre en forskjell og utføre et samfunnsoppdrag. Jeg vil få muligheten til å lede en styrke i felt, delta på internasjonale operasjoner eller bygge en karriere som yrkesoffiser.

– Når jeg er ferdig på Krigsskolen skal jeg videre til Sambandsbataljonen. Denne bataljonen er underlagt Hæren og har ansvaret for kommunikasjon mellom og innad i ulike avdelinger i felt. I enhver militær operasjon er god informasjonsutveksling helt sentralt. Det er vi som setter brigadesjefen i stand til å utøve kommando og kontroll med sine underavdelinger. Det er ofte nøkkelen til suksess i situasjoner som kan være svært kaotisk, og jeg gleder meg til å bidra i Brigade Nord.

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Dessverre er det flere grupper som ikke får den respekten de fortjener. Særlig politifolk og lærere gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Jeg håper medlemmene av disse yrkesgruppene vet hvor viktig innsatsen deres er for samfunnet vårt.