#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Sandra Høines Dahle

Foto: Gaute Dahle

Navn: Sandra Høines Dahle
Alder: 25 år
Utdannelse: Sykepleie, befalsskole, krigsskole (fram til desember 2015).
Arbedisgiver: Forsvaret (Panserbataljonen, Setermoen)
Medlem av forbund: Befalets fellesorganisasjon (BFO)


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Jeg startet i Panserbataljonen i august, og skal tilbake i januar 2016 etter et halvtårs kurs på Krigsskolen. På Krigsskolen får vi mye teoretisk og praktisk undervisning. En typisk arbeidsdag er å utdanne soldater i sanitet, gjennomføre øvelser, og kursing i evakuering eller førstehjelp. Arbeidsdagen er som regel fra 08:00-15:30, utenom øvelses- og kursperioder hvor arbeidsdagen blir lengre.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– En episode jeg husker svært godt, var under praksisperioden min fra sykepleiestudiet. Studiet var på vegne av Krigsskolen, men jeg hadde all skole og praksis i det sivile.

– Hendelsen skjedde en kveld jeg jobbet nattevakt på sykehusets akuttmottak. I all hast fikk vi en fødende kvinne på vei inn fra ambulansen. Fødselen var allerede i gang, og sammen med jordmor fikk jeg bli med som assisterende barnepleier og ta imot barnet. Jordmor ga meg flere ansvarsoppgaver gjennom prosessen, noe jeg opplevde som et tillitstegn. I etterkant fikk jeg også gode tilbakemeldinger av moren, som hadde følt seg svært godt ivaretatt gjennom fødselen.

– Episoden har lite å gjøre med dagens stilling i Panserbataljonen, men den lærte meg verdien av å handle raskt og holde hodet klart i krevende situasjoner. Følelsen av å ikke bli handlingslammet i en uforutsett situasjon vil være en stor pågangsdriver for meg i fremtiden.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg valgte Forsvaret fordi det er en trygg arbeidsplass, med mange ulike og spennende jobber. Her er jeg sikret en 100 prosent stilling og gode pensjonsvilkår. Å jobbe innen et profesjonsyrke, både som offiser og sykepleier, har mye verdi for meg. Jobben innebærer å hjelpe andre og gir meg yrkesstolthet og avdelingsfølelse.

– At jeg valgte å ta befalsutdanning og å jobbe i Forsvaret har ikke kun gitt meg utfordringer på det faglige planet, men også personlig. Som sykepleier i en operativ militær avdeling vil jeg få brukt faget mitt i en mer spisset førstehjelpssetting, noe jeg finner svært interessant. I tillegg trives jeg godt med å undervise, noe som passer bra med tanke på stillingen jeg besitter.

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– En gruppe statsansatte jeg mener fortjener ekstra honnør er uten tvil de som jobber i skolevesenet. Jeg har vært utrolig heldig med engasjerte og dyktige lærere og skoleledere, som på hver sin måte har satt sine spor. Dette både med tanke på det faglige, motivasjon for læring og støtte og veiledning gjennom ulike faser i livet.