#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Agnes Kristine Olsen Sirland

Foto: Gaute Dahle

Navn: Agnes Kristine Olsen Sirland
Alder: 35 år
Utdannelse: Masterstudium i strategisk markedsføring, fra UoW, Australia. Bachelorstudium i psykologi og markedsføring fra Strathclyde University, Skottland
Arbeidsgiver: Markeds- og kommunikasjonsenheten ved Høgskolen i Østfold
Medlem av forbund: Parat


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Min hverdag er aldri typisk. Jeg jobber som markedsansvarlig ved høgskolen, og har ansvar for planlegging, markedsanalyse, utarbeiding av markedsstrategier, tekster, kampanjer, sosiale medier, koordinering av utdanningsmesser, forbedring av interne rutiner, og grafisk profil. Jeg kan være på kontoret og analysere data fra Google Analytics og legge planer. Men jeg kan også ha en dag full av møter med ledelsen på avdelingene, holde møter i Markedsføringsutvalget og koordinere studentambassadørene.

– Variasjon gjør jobben min så spennende. Jeg føler jeg har et stort ansvar, frihet til å vurdere og optimalisere profileringen vår og tillit til å gjennomføre strategiene våre basert på analysene vi sitter på. I jobben min møter jeg så mange smarte studenter, akademikere og professorer. Arbeidet blir da også en balansegang mellom det nyanserte akademiske og det kommersielle. Hver dag anstrenger jeg meg for å gjøre mitt beste!

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– I fjor høst ble vi kontaktet av en studentgruppe og en faglærer som ønsket å utarbeide en spesifikk markedsstrategi for å profilere studiet de tok. I samarbeid med dem, utarbeidet vi markedsmateriell, gode artikler om studiet, en markedsstrategi og en strategi for mediehåndtering og kronikker. Faglæreren og studentene inviterte til konferanser for næringslivet, stod på stand på messer og satte dagsorden flere ganger med gode kronikker i avisene. De ble til og med intervjuet på NRK lokalnyhetene. Søkertallene økte med 85,7 prosent på ett år! Det er klart man blir stolt når man får slike resultater av arbeidet man gjør. Men det som gjorde meg mest stolt og glad var at jeg kunne få jobbe med så samvittighetsfulle og engasjerte faglærere og studenter, og at vi oppnådde de gode resultatene sammen.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg har alltid interessert meg for psykologi, samspill og det menneskelige aspektet av markedsføring. Det er et spennende felt som gir raske tilbakemeldinger på om du gjør noe riktig eller feil – enten får du engasjement rundt produktet ditt eller så får du det ikke! Jeg driver også med et slags detektivarbeid: jeg graver meg ned i resultatene fra ulike markedsanalyser, setter det sammen og får en forståelse for målgruppen. Basert på dette, utarbeider vi en strategi sammen med fagpersonene involvert og ser vi om kampanjene eller optimaliseringene våre fungerer gjennom å måle effekten. Det er tilfredsstillende når vi kan se at søkertallene til høgskolen øker og at vi for eksempel dette året opplevde et rekordopptak med ventelister på over 80 prosent av grunnstudiene våre. Det er et signal om at vi gjør mye riktig!

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Jeg synes sykepleierne gjør en fantastisk innsats med de ressursene de blir tildelt. De er kunnskapsrike, profesjonelle og alltid til stede. De fortjener høy status og gode betingelser!