#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Anne-Ma Grønlie

Foto: Gaute Dahle

Navn: Anne-Ma Grønlie
Alder: 69 år
Utdannelse: Cand.philol.
Arbeidsgiver: Utdanningsdirektoratet til 1.august 2015, nå pensjonist.
Medlem av forbund: Skolelederforbundet


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Frem til 1. august 2015 var jeg avdelingsdirektør i Avdeling for skoleutvikling i Utdanningsdirektoratet. Dagen var fylt av møter. Jeg ledet mange møter med arbeidet og ansvaret det innebar. Temaene var mange, f.eks. styringsmøter for ulike prosjekter, hvordan vi kunne løse ulike problemstillinger, eller hvordan vi løste en bestilling fra departementet. Enkelte møter måtte etterarbeides, og neste dags møter måtte forberedes.

– Det var også mange e-poster. Gjerne 50 – 80 stykker i løpet av en dag, både interne og eksterne. Mange hadde omfangsrike vedlegg og kort svarfrist. Etter dagens møter var jeg derfor opptatt av å besvare henvendelser så raskt som mulig, især henvendelser som kommer utenfra. Målet mitt var alltid et høyt tjenestenivå og god service.

– Alt i alt førte dette til lange arbeidsdager, ofte på 10 - 11 timer. Det var sjeldent mulighet for lunsj som varte mer enn et kvarter. Ofte spiste man medbragt lunsj under møter.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Jeg har lyst til å fortelle to historier. Den første handler om arbeidet med å bygge opp rektorutdanningen som startet i 2009 i Utdanningsdirektoratets regi. Under planleggingen møtte vi mye motstand fra starten (både internt og fra enkelte skoleeiere og KS), fordi kompetanseutvikling for lærere og skoleledere i utgangspunktet er kommunenes og fylkeskommunenes ansvar. Men ledelseskompetansen den gang var gjennomgående svak i skolene, og noen av oss vurderte at skoleeiere trengte bistand fra staten i denne saken. Rektorutdanningen er seinere blitt følgeevaluert av forskere gjennom 4 år, og er blitt en stor suksess. Senere er også lederutdanning for barnehagestyrere og PPT-leder igangsatt - basert på de samme prinsipper og struktur som rektorutdanningen.

– Den andre hendelsen jeg er spesielt stolt over er at jeg i 2010 (64 år gammel) fikk lederjobben for Utdanningsdirektoratets nyetablerte Avdeling for skoleutvikling, med 25 medarbeidere og en allerede svært stor portefølje. Avdelingen er etter fem år redusert fra 25 til 20 medarbeidere, mens porteføljen, budsjettet og oppmerksomheten fra politisk ledelse i KD har vokst enormt. Jeg er stolt av å ha ledet en avdeling med medarbeidere som har vist en usedvanlig stor innsatsvilje og energi. Avdelingen har vist en merkbar og levende kultur for samarbeid og lojalitet, og jeg er stolt over å ha arbeidet med dem.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg har ønsket å benytte min etablerte kompetanse gjennom mange år som lærer og leder i skolen inn mot det statlige nivået. Dette var fordi det er der de viktigste beslutninger tas om framtiden for barnehage og skole.

Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– Bibliotekarene er verdt en honnør!