#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Over bordet

Ramune Bakken

Foto: Gaute Dahle

Navn: Ramune Bakken
Alder: 39 år
Utdannelse: Bachelor i Forretningsledelse ved Tekniske Universitet i Vilnius
Arbeidsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Region Sør
Medlem av forbund: Delta YS


Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

– Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Vi sørger for differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og hjelpetiltak i hjemmet. Gjennom min jobb bidrar jeg til at de mest utsatte barna og unge i samfunnet vårt får beskyttelse, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I min jobb sørger jeg for at barn og unge får mulighet til å vokse opp under trygge forhold og at de har kjennskap til sine muligheter og rettigheter.

– Jeg har ansvar for kontroll og godkjenning av refusjonskrav fra kommuner for forsterket fosterhjem, rammeavtale- og enkeltkjøp fra private aktører innenfor barnevern. Jeg jobber med rapportering, prognoseverktøy, analyser, internkontroll av regnskap samt utvikling av oppfølgingssystemer. Dagene er hektiske, men jeg stortrives! Barna er vår viktigste ressurs for et velfungerende fremtidig samfunn og jeg er heldig som får arbeide med utfordrende oppgaver i et etat som har overordnet ansvar for barnevernstjenester i Norge.

Fortell om en episode fra jobblivet du er spesielt stolt av.

– Det er vanskelig å velge ut én episode. Jeg er generelt en stolt statsansatt som går på jobb med glede og gjør mitt beste for mine kollegaer, organisasjon og samfunnet. Jeg er stolt av at jeg, gjennom mitt bidrag i jobblivet, bidrar til å sikre innbyggerne i landet de rettigheter og tjenester de har krav på.

Hvorfor valgte du denne karrieren/jobben?

– Jeg har jobbet i Bufetat siden 2010. Å jobbe i en stor organisasjon bidrar til at jeg har stor fleksibilitet og utviklingsmuligheter. Både organisasjon og ansatte utvikler og tilpasser seg stadig til gjeldende endringer i samfunnet. Vi har mange viktige oppgaver og utfordringer, samt ordnede forhold og datasystemer. Jeg er en person som liker struktur, oversikt og ansvar. Derfor har jeg bygget opp gode rutiner og erfaring som kan brukes i Bufetat. Det å jobbe med tall har alltid vært min sterke side, og i min nåværende jobb får jeg mulighet til styring av enheter innen økonomi, rapportering, budsjettarbeid og internkontroll. Samtidig får jeg erfaring innen prosjektledelse fra implementering av diverse web-baserte løsninger som dekker min interesse for dataverktøy.


Hvilken annen gruppe av statsansatte syns du gjør en ekstraordinær innsats og fortjener litt ekstra honnør?

– For at en organisasjon skal flyte og skape kvalitet, trenger man en fungerende administrasjon. Administrativt ansatte får sjeldent honnør. Innsatsen og viktigheten av arbeidet de utfører fortjener både synlighet og annerkjennelse!