#jeg er statsansatt

Meny
YS presenterer:
Vi statsansatte har ikke vært flinke til å fortelle hvem vi er og hva vi jobber for. Med jegerstatsansatt.no tar vi grep! Se noen av oss reagere når vi leser om oss selv i sosiale medier.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Les ferske tall og fakta om statsansatte!
Artikkel
Les mer om kampanjen
Sitat
Jeg er stolt over å være statsminister i et land hvor staten – det er oss. Som øverste leder for de statsansatte vil jeg takke for den uvurderlige jobben de gjør for å forbedre og foredle samfunnet vårt. #jegerstatsansatt
– Erna Solberg, Statsminister
Fakta ...har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder
Fakta ...mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet
Fakta ...mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd
Sitat
En typisk statsansatt har høy utdanning og engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige. Sammen har vi startet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor – til beste for medarbeidere og innbyggere.
– Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Tema
I Norge finnes det 160 000 statsansatte. Møt noen av de her! Les om yrkene, rollene og samfunnsinnsatsen til noen statsansatte.
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Statsansatte forvalter fellesskapets og samfunnets verdier. Kompetente og engasjerte medarbeidere, som vi har i dag, er den viktigste innsatsfaktoren for å utføre samfunnsoppdraget og videreutvikle velferdssamfunnet.
– Per Kristian Knutsen, Konstituert personaldirektør i staten
Over bordet
Les intervjuet
Instagram
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Alt dette – helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester -  er avhengig av dyktige ansatte i staten. Hjertelig takk!
– Kåre Willoch, tidligere Statsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervjuet
Sitat
Politikken er helt avhengig av byråkratiet – det er noe av det viktigste jeg har lært som statsråd. Vi politikere bestemmer retningen, men uten pliktoppfyllende, dyktige og hardarbeidede byråkrater ville ingenting blitt gjort eller gjennomført.
– Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Over bordet
Les intervjuet
Over bordet
Les intervju
Sitat
Jeg er stolt over den viktige jobben som medlemmene i YS Stat gjør! Denne kampanjen synliggjør kompetansen til de statsansatte, og jeg håper regjeringen forstår behovet for mer medvirkning i omstilling. Statsansattes innsats er en forutsetning for all verdiskaping.
– Jorunn Berland, Leder YS
Over bordet
Les intervju
Over bordet
Les intervju
YS Vi organiserer ansatte i staten. Bli bedre kjent med YS Stat-forbundene her.
Befalets Fellesorganisajon Våre medlemmer må i ytterste konsekvens forlate sin familie og stille klar til strid på kort varsel, for å forsvare alt vi har og alt vi er. Du forsvarer landet - vi forsvarer deg. #klartilstrid #styrket #forsvaret
Parat Våre medlemmer jobber for at statsansatte kan gjøre jobben sin. Medlemmene forvalter økonomisk støtte, nye jobber, kunnskap og et trygt samfunn. Alle er Parat for deg i staten.
AVYO Våre medlemmer er pilarer i velferdssamfunnet. Vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet ved å gi gode brukeropplevelser og bidra til at den enkelte får brukt sine ressurser.
Personellforbundet Våre medlemmer gjør Forsvaret i stand til å forsvare rikets sikkerhet. Sammen sikrer vi Norges suverenitet.
Kriminalomsorgens Yrkesforbund Sikker straffegjennomføring, trygt samfunn – våre medlemmers jobb!
Norsk Tollerforbund Våre medlemmer arbeider for din Fremtid, din Forsikring og vårt Fellesskap.
Skatteetatens Landsforbund Våre medlemmer sørger for penger til helse, skole og vei - og passer på at ingen snor seg unna skatt og avgift.
Norges Politilederlag Våre medlemmer er ansvarlige, åpne, fremtidsrettede politiledere. Hver dag leder de arbeidet for et tryggere samfunn.
DELTA Våre medlemmer sikrer kvalitet i velferdssamfunnet. De ivaretar rettsikkerheten og dekker fellesbehov i samfunnet. De sikrer likeverdige tjenester til rett tid.
Bibliotekarforbundet Våre medlemmer skaper orden og oversikt i informasjonssamfunnet. De er en veiviser i den komplekse digitale hverdagen. De er bibliotekarene.
Skolelederforbundet Våre medlemmer gjør Norges ambisiøse utdanningspolitikk til virkelighet.
Tema
Hopp til seksjon
Tema
Hopp til seksjon
Artikkel

#jegerstatsansatt

#jegerstatsansatt er en kampanje organisert av YS Stats medlemsforbund. Kampanjen skal vise hva statsansatte jobber for og bidrar med i samfunnet.

Nylig gjennomførte Norstat, på oppdrag av YS Stat, en landsomfattende undersøkelse som måler hva nordmenns holdninger til statsansatte og jobb i staten er. Resultatene viser at nordmenn er godt fornøyd med velferdssamfunnet vårt. 7 av 10 oppgir at norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd og gir en følelse av trygghet. Men undersøkelsen viser også at nordmenn har varierte meninger om de som leverer statlige tjenester. Vi statsansatte har ikke vært flinke nok til å fortelle om arbeidet vi utfører. Med kampanjen #jegerstatsansatt skal vi gjøre noe med dette!

– Det er veldig mange myter der ute. For eksempel er det en oppfatning om at statsansatte er late byråkrater. Det er helt feil, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen. – Statsansatte er alt i fra byråkratene til bibliotekarene, tollerne, tolkene, ansatte i kriminalomsorgen, politiet, ambassadeansatte, barnevernet, ansatte i NAV og militært og sivilt personell i Forsvaret.

Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk.

– Vi jobber i alle deler av samfunnet – for eksempel universitetene, departementene og direktoratene og fengslet. Jeg er stolt over jobben vi gjør, og jeg er stolt av å være statsansatt. Vi håper at folk gjennom kampanjen #jegerstatsansatt blir bedre kjent med statsansatte. Hvem er for eksempel de ansatte i politi- og lensmannsetaten som gjør at 8 av 10 nordmenn føler seg trygge? Hvordan jobber rådgiveren som sikrer at 9 av 10 vet at alle har rett til å gå på skole i Norge?, sier Arnesen.

Politikere med på laget

Tidligere statsminister Kåre Willoch og Kommunal og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener også statsansatte gjør en svært viktig jobb.

– Staten løser utrolig mange store og små oppgaver for at vi skal få gode liv. Helt fra kloke råd til de folkevalgte som styrer, til trygghet og gode tjenester - er avhengig av dyktige ansatte i staten, sier Willoch.

– Statsansatte er på jobb for samfunnet og for hver enkelt av oss. En typisk statsansatt har høy utdanning og mye engasjement for jobben sin. Noen har dress, andre har lilla skjerf. Ingen er kjedelige, alle er viktige, sier Sanner

Andre resultater fra undersøkelsen:

8 av 10 er mener statsansatte ikke er mindre kompetente enn ansatte i privat næringsliv

3 av 10 mener statsansatte har lavere status enn de fortjener

7 av 10 mener statsansatte har den statusen de fortjener eller høyere

8 av 10 har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 måneder

7 av 10 mener norsk statlig sektor gir dem en følelse av trygghet

9 av 10 mener norsk statlig sektor sørger for at alle i Norge kan gå på skole

8 av 10 mener norsk politi gir dem en følelse av trygghet

6 av 10 mener det norske militæret gir dem en følelse av trygghet

7 av 10 mener tollerne bidrar til sikkerhet i Norge

7 av 10 mener norsk statlig sektor bidrar til vår høye velferd